Despre noi

În urma dezbaterii despre problemele traducătorilor literari din România – dezbatere organizată pe 14 martie 2013 de Goethe-Institut Bucureşti – şi a consultărilor ulterioare, a fost constituit un grup de iniţiativă care a condus la crearea ARTLIT, Asociaţia Română a Traducătorilor Literari. Până la acea dată nu exista în ţara noastră o asociaţie care să susţină drepturile traducătorilor literari, ci doar organizaţii care se ocupau de aspectele cultural-artistice ale acestei profesii. ARTLIT şi-a propus să apere drepturile traducătorilor literari, în special pe cele patrimoniale. Principala preocupare a asociației vizează nivelul tarifelor, condiţiile de plată, reglementarea procesului de negociere şi colaborare între traducători şi edituri.

Modelul european care funcţionează şi care le asigură condiţii bune de lucru traducătorilor se bazează pe reunirea în număr cât mai mare a celor care practică această profesie. În România ne confruntăm nu numai cu nivelul extrem de scăzut al tarifelor, ci şi cu faptul că, uneori, editurile nu plătesc deloc munca traducătorilor sau o plătesc cu mari întârzieri și după insistenţe îndelungi.

Înființată la data de 31.07.2014, ARTLIT reunește traducători de carte din domeniile ficţiunii şi non-ficţiunii, care lucrează în regim de colaborare cu editurile, în baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor.

În anul 2016 ARTLIT a devenit membră a CEATL – Consiliul European al Asociațiilor de Traducători Literari. CEATL este o organizație non-profit înființată în anul 1993, cu sediul la Bruxelles, o platformă europeană în cadrul căreia traducătorii literari fac schimb de informații și idei. CEATL reunește în prezent 34 de asociații ale traducătorilor literari din 20 de țări. Suntem cea mai tânără asociație din CEATL, avem nevoie de îndrumare la început de drum, de discuții cu colegii traducători din alte țări, de experiențele și strategiile lor ca inspirație pentru acțiuni care să conducă la obținerea unui statut profesional și a unui nivel de trai decent pentru traducătorii de carte din România.
Statutul
Asociației

Capitolul 1. ASOCIAŢII
Membri fondatori;
Denumirea Asociației;
Adresa şi durata de
funcţionare a asociaţiei.


Citește

Formular
Înscriere

Traducătorii care doresc să devină membri ARTLIT vor trimite formularul de înscriere completat la adresa contact@artlit.ro.


Citește

Misiune
şi program

Programul ARTLIT pleacă de la realitatea de netăgăduit că drepturile traducătorilor literari nu sunt apărate în acest moment de nimeni, ceea ce înseamnă...


Citește

Structură
organizatorică

Adunarea Generală - organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor

Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Consiliul Director se compune din preşedinte, vicepreşedinte, casier, secretar, până la trei asistenţi desemnați prin vot de Adunarea Generală.


Citește