Despre noi

În urma dezbaterii despre problemele traducătorilor literari din România – dezbatere organizată pe 14 martie 2013 de Goethe-Institut Bucureşti – şi a consultărilor ulterioare, a fost constituit un grup de iniţiativă care a condus la crearea ARTLIT, Asociaţia Română a Traducătorilor Literari. Până la acea dată nu exista în ţara noastră o asociaţie care să susţină drepturile traducătorilor literari, ci doar organizaţii care se ocupau de aspectele cultural-artistice ale acestei profesii. ARTLIT şi-a propus să apere drepturile traducătorilor literari, în special pe cele patrimoniale. Principala preocupare a asociației vizează nivelul tarifelor, condiţiile de plată, reglementarea procesului de negociere şi colaborare între traducători şi edituri.

Modelul european care funcţionează şi care le asigură condiţii bune de lucru traducătorilor se bazează pe reunirea în număr cât mai mare a celor care practică această profesie. În România ne confruntăm nu numai cu nivelul extrem de scăzut al tarifelor, ci şi cu faptul că, uneori, editurile nu plătesc deloc munca traducătorilor sau o plătesc cu mari întârzieri și după insistenţe îndelungi.

Înființată la data de 31.07.2014, ARTLIT reunește traducători de carte din domeniile ficţiunii şi non-ficţiunii, care lucrează în regim de colaborare cu editurile, în baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor.

În anul 2016 ARTLIT a devenit membră a CEATL – Consiliul European al Asociațiilor de Traducători Literari. CEATL este o organizație non-profit înființată în anul 1993, cu sediul la Bruxelles, o platformă europeană în cadrul căreia traducătorii literari fac schimb de informații și idei. CEATL reunește în prezent 34 de asociații ale traducătorilor literari din 20 de țări. Suntem cea mai tânără asociație din CEATL, avem nevoie de îndrumare la început de drum, de discuții cu colegii traducători din alte țări, de experiențele și strategiile lor ca inspirație pentru acțiuni care să conducă la obținerea unui statut profesional și a unui nivel de trai decent pentru traducătorii de carte din România.


Despre asociație:

ARTLIT este persoană juridică română de drept privat, având denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 137109 din 18.07.2014 eliberată de Ministerul Justiţiei – Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

Organizaţie non-profit, apolitică şi independentă, ARTLIT vizează apărarea intereselor literare, juridice şi economice ale membrilor ei în baza legislației drepturilor de autor şi promovarea domeniului traducerilor literare - ficţiune şi non-ficţiune.

ACȚIUNI și INIȚIATIVE:

* realizarea şi actualizarea bazei de date cu traducătorii activi

* inițierea de sesiuni consultative și dezbateri, colaborarea, consultarea şi încheierea de parteneriate cu autoritățile publice şi asociaţii profesionale similare din țară și din străinătate, în vederea ameliorării condițiilor de lucru și a statutului traducătorilor literari

* informarea membrilor în legătură cu oportunităţile de training / specializare, acordarea de consiliere şi susţinere

* co-organizarea de proiecte şi programe culturale în domeniul traducerilor literare

* realizarea de studii, sondaje, analize, materiale promoţionale și informative vizînd domeniul traducerilor literare

OBIECTIVE:

• apărarea intereselor profesionale, juridice şi economice ale traducătorilor de carte şi film şi obţinerea unor condiţii de lucru decente

• cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei proprietăţii intelectuale în toate contextele privind traducerea operelor publicate

• consilierea şi informarea traducătorilor în privinţa drepturilor şi obligaţiilor care le revin pentru operele traduse şi publicate

• obţinerea de sprijin şi recunoaştere din partea instituţiilor şi organismelor culturale publice şi private

• susţinerea calităţii traducerilor şi creşterea vizibilităţii traducătorilor, cu accent pe contribuţia acestora la promovarea culturii şi dezvoltarea industriei de carte şi film

Puteți susține ARTLIT:

* Dacă doriți să vă implicați în acțiunile și proiectele de dezvoltare a domeniului traducerilor literare, vă așteptăm alături de noi. Condiții pentru a deveni membru și formular de înscriere: artlit.ro/despre-noi/inscriere

* Dacă doriți să sprijiniți ARTLIT ca voluntar în inițiativele și programele pe care le organizăm, vă rugăm să ne scrieți pe adresa: artlit@artlit.ro

* Dacă doriți să susțineți financiar Asociația Română a Traducătorilor Literari prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, donații sau sponsorizări, datele bancare sunt:

Cod fiscal: 33898111

IBAN LEI: RO89 INGB 0000 9999 0483 0103

Banca: ING - sucursala ING Office Militari

Titular cont: Asociația ARTLIT


Statutul
Asociației

Capitolul 1. ASOCIAŢII
Membri fondatori;
Denumirea Asociației;
Adresa şi durata de
funcţionare a asociaţiei.


Citește mai mult

Formular
Înscriere

Traducătorii care doresc să devină membri ARTLIT vor trimite formularul de înscriere completat la adresa artlit@artlit.ro.


Citește mai mult

Misiune
şi program

ARTLIT și-a asumat misiunea de a schimba percepţia conform căreia traducerea cărților este un hobby şi de a impune, în schimb, în conștiința publică și în practică ideea că este o profesiune care necesită un nivel decent de remunerare.


Citește mai mult

Structură
organizatorică

Adunarea Generală - organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor

Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și se compune din preşedinte, vicepreşedinte, casier, secretar,.


Citește mai mult