Membrii ArtLit își asumă următoarele obligații în exercitarea profesiei de traducător literar:

  • Să nu traducă din/în limbi pe care nu le cunosc la un nivel corespunzător
  • Să parcurgă în efectuarea traducerilor toate etapele de asigurare a calităţii (cercetare terminologică, redactare, stilizare, autorevizie, control final înainte de predare)
  • Să nu accepte termene de predare prea scurte sau condiţii care îi împiedică să realizeze o traducere de calitate
  • Să nu recurgă la înşelăciuni în vederea contractării traducerilor, să nu încredinţeze altor persoane efectuarea testelor preliminare şi, după obţinerea contractelor, să nu subcontracteze traducerea în curs fără acordul cesionarului (beneficiar /editură)
  • Să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în calitatea de membri ai asociației, în virtutea contractelor semnate și a relațiilor de colaborare stabilite
  • Să aibă o atitudine corectă şi loială faţă de colegi, să se delimiteze de orice fapte reprobabile sau atacuri la persoană şi să nu se angajeze în acţiuni care ar leza interesele profesionale ale celorlalţi membri ai asociaţiei
  • Să cunoască drepturile de autor care le revin în baza legii şi să se opună practicilor care încalcă legislaţia în vigoare în domeniul proprietăţii intelectuale
  • Să participe la acțiuni de perfecționare profesională continuă – sesiuni de informare, ateliere, educație formală   
  • Să contribuie în măsura posibilităţilor, cunoştinţelor şi abilităţilor la implementarea proiectelor asociaţiei şi la dezvoltarea profesiei de traducător literar