Program de acţiune al Asociaţiei Traducătorilor Literari din România ARTLIT

De ce sunt atât de puţini traducători full-time în România? De ce este atât de greu, aproape imposibil, să considerăm traducerea literară o profesiune din care se poate trăi? Avem o meserie înalt  calificată şi, spre deosebire de părerea multora, deloc uşoară. ARTLIT și-a asumat misiunea de a schimba percepţia conform căreia traducerea cărților este un hobby şi de a impune, în schimb, în conștiința publică și în practică ideea că este o profesiune care necesită un nivel decent de remunerare. Înființarea asociației reprezintă demersul firesc de a da glas unui corp profesional, pentru apărarea drepturilor patrimoniale ale membrilor, dar şi pentru a contribui, alături de ceilalţi actori ai pieţei de carte, la creşterea calităţii traducerilor literare şi dezvoltarea domeniului cultural. Ce ne propunem, concret:

• Să facem un bilanţ al situaţiei în care ne aflăm, cu accent pe problemele cu care ne confruntăm
• Să identificăm soluţii posibile la aceste probleme şi să creăm un plan de acţiune
• Să elaborăm un set de recomandări de bune practici pentru traducătorii literari, inclusiv un model de contract cu editurile
• Să creăm o bază de date cu traducătorii literari activi, o alta cu edituri şi cu diverse date relevante din domeniu, inclusiv un sistem transparent de informare despre burse, granturi, stagii de formare profesională și oportunităţi pentru traducători
• Să lansăm un sistem de recunoaştere şi recompensare a excelenţei în profesiunea noastră
 


Statutul
Asociației

Capitolul 1. ASOCIAŢII
Membri fondatori;
Denumirea Asociației;
Adresa şi durata de
funcţionare a asociaţiei.


Citește

Formular
Înscriere

Toţi cei care doresc să se înscrie în Asociaţia ARTLIT trebuie să trimită la adresa de e-mail artlit2013@gmail.com formularul de înscriere completat.


Citește

Misiune
şi program

Programul ARTLIT pleacă de la realitatea de netăgăduit că drepturile traducătorilor literari nu sunt apărate în acest moment de nimeni, ceea ce înseamnă...


Citește

Structură
organizatorică

• Adunarea Generală – organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor

• Consiliul Director – asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Consiliul Director se compune din preşedinte, vicepreşedinte, casier, secretar, până la trei asistenţi desemnați prin vot de Adunarea Generală.


Citește