Structură organizatorică

Adunarea Generală – organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor

Consiliul Director – asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Consiliul Director se compune din preşedinte, vicepreşedinte, casier, secretar, până la trei asistenţi desemnați prin vot de Adunarea Generală.

• Preşedinte: Bogdan GHIU

• Vicepreşedinte: Andrei ANASTASESCU

• Trezorier / Casier: Simina POPA

• Secretar: Claudia POPA

• Cenzor: Ionela CHIRILĂ