Structură organizatorică

Adunarea Generală – organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor

Consiliul Director – asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Consiliul Director se compune din preşedinte, vicepreşedinte, casier, secretar, până la trei asistenţi desemnați prin vot de Adunarea Generală.

• Preşedinte: Lavinia Branişte

• Vicepreşedinte: Lorin Ghiman

• Trezorier / Casier: Dana Verescu

• Secretar: Claudia Popa

• Cenzor: Nina Iordache


Statutul
Asociației

Capitolul 1. ASOCIAŢII
Membri fondatori;
Denumirea Asociației;
Adresa şi durata de
funcţionare a asociaţiei.


Citește

Formular
Înscriere

Toţi cei care doresc să se înscrie în Asociaţia ARTLIT trebuie să trimită la adresa de e-mail artlit2013@gmail.com formularul de înscriere completat.


Citește

Misiune
şi program

Programul ARTLIT pleacă de la realitatea de netăgăduit că drepturile traducătorilor literari nu sunt apărate în acest moment de nimeni, ceea ce înseamnă...


Citește

Structură
organizatorică

Preşedinte:Lavinia Branişte
Vicepreşedinte: Lorin Ghiman
Trezorier: Dana Verescu
Cenzor: Nina Iordache
Secretar: Claudia Popa


Citește