Georgeta Cristian – Traduceri din franceză

ESEURI

Sarah Bernhardt. Sculpturile efemerului [Sarah Bernhardt. Sculptures de l’éphémère], de George BANU, în Secolul 21, „Corpul şi vindecătorul său”, nr. 7-12, 2015, p. 108-129, ISBN 978-606-8289-13-7

Loc de întâlnire [errata] [Plaque tournante], de Michel DEGUY, în Secolul 21, „Corpul şi vindecătorul său”, nr. 7-12, 2015, p. 258‑274, ISBN 978-606-8289-13-7

Teoria prepoziţiilor [Théorie des prépositions], de Michel DEGUY, în Secolul 21, „Cărturari. Medicină şi societate”, nr. 7-12, 2014, p. 242-245, ISBN 978‑606‑8289‑09‑0

Despre prietenia cu Derrida [De l’amitié avec Derrida], de Michel DEGUY, în Secolul 21, „1914”, nr. 1-6, 2014, p. 252-262, ISBN 978-606-8289-08-3

Ieşire izbăvitoare [Sortie désespérée], de Michel DEGUY, în Secolul 21, număr special Bucarest‑Paris, 2013, p. 209-221, ISBN 978-606-8289-04-5

Ştiinţa, între tranşee şi laboratoare [Les scientifiques, entre tranchées et paillasses], de Denis GUTHLEBEN, în Secolul 21, „1914”, nr. 1-6, 2014, p. 207-213, ISBN 978‑606‑8289-08-3

Un artist uimitor [Un artiste étonnant], de Ion VIANU, în Jurnal în zigzag, de Geta BRĂTESCU, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Secolul 21, 2015, p. 9-11, ISBN 978‑606-8289-11-3

Utopiile psihiatrice [Les utopies psychiatriques], de Ion VIANU, în Secolul 21, „Cărturari. Medicină şi societate”, nr. 7-12, 2014, p. 164-178, ISBN 978‑606‑8289‑09‑0

 

TEATRU

Cenuşăreasa [Cendrillon], de Joël POMMERAT, în Trei texte de teatru pentru publicul tânăr, ediţie îngrijită de Oltiţa Cîntec, Iaşi, Editura Timpul, 2017, p. 5-106, ISBN 978-973-612-690-1

 

ROMANE

Cântul Ursitoarelor [Le Chant des Parques], de Mariana BELIŞ, Bucureşti, Editura Nouă (E9), 2010, 298 p., ISBN 978‑606‑8082-19-6

Secolul norilor [Le siècle des nuages], de Philippe FOREST, Bucureşti, Editura Nemira, 2015, 470 p., ISBN 978‑606‑579‑496-2

 

GHIDURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Arta listelor [L’art des listes], de Dominique LOREAU, Bucureşti, Editura Baroque Books & Arts, 2016, 256 p., ISBN 978-606-8564-57-9

Arta de a pune lucrurile la locul lor [L’art de mettre les choses à leur place], de Dominique LOREAU, Bucureşti, Editura Baroque Books & Arts, 2015, 180 p., ISBN 978-606-8564-36-4