●  Recomandările UNESCO privind protecția juridică a traducătorilor și traducerilor și modalitățile practice de optimizare a statutului traducătorilor, Nairobi, 1976 – EN, FR, SP, RU, ZH, AR

●  Recomandările PETRA – Platforma Europeană pentru TRAducerea literară, Bruxelles, 2012 – EN, FR, DE, IT, ES

* * *

●  Principii deontologice promovate de ARTLIT în exercitarea profesiei de traducător literar

Membrii ArtLit își asumă următoarele obligații:

  • Să nu traducă din/în limbi pe care nu le cunosc la un nivel corespunzător

  • Să parcurgă în efectuarea traducerilor toate etapele de asigurare a calităţii (cercetare terminologică, redactare, stilizare, autorevizie, control final înainte de predare)

  • Să nu accepte termene de predare prea scurte sau condiţii care îi împiedică să realizeze o traducere de calitate

  • Să nu recurgă la înşelăciuni în vederea contractării traducerilor, să nu încredinţeze altor persoane efectuarea testelor preliminare şi, după obţinerea contractelor, să nu subcontracteze traducerea în curs fără acordul cesionarului (beneficiar /editură)

  • Să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în virtutea contractelor semnate și a relațiilor de colaborare stabilite

  • Să aibă o atitudine corectă şi loială faţă de colegi, să se delimiteze de orice fapte reprobabile sau atacuri la persoană şi să nu se angajeze în acţiuni care ar leza interesele profesionale ale traducători literari

  • Să cunoască drepturile de autor care le revin în baza legii şi să se opună practicilor care încalcă legislaţia în vigoare în domeniul proprietăţii intelectuale

  • Să participe la acțiuni de perfecționare profesională continuă – sesiuni de informare, ateliere, educație formală