Impozitarea veniturilor din drepturi de autor

Informații actualizate conform Codului Fiscal în vigoare, modificat prin O.U.G. Nr. 18 / 2018 şi O.U.G. Nr. 25 / 2018

Veniturile din drepturi de autor (DDA) fac parte din categoria distinctă a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală (DPI), beneficiînd de un regim fiscal special (nu mai fac parte din categoria veniturilor din activităţi independente).

Din veniturile DDA obținute în baza contractelor pentru traduceri, plătitorii de venituri (editurile) reţin la sursă impozitul şi, în anumite condiţii, contribuţiile de asigurări sociale.

Cotele obligaţiilor fiscale în vigoare sunt:
1. impozit pe venit 10%
2. contribuţia de asigurări sociale CAS (pt pensie) 25%
3. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate CASS 10%
– în cazul DDA procentele se aplică la venitul net impozabil (brut total minus cota forfetară 40%)

 

IMPOZITUL PE VENIT:
A fost eliminată posibilitatea aplicării cotei reduse de impozitare anticipată, în prezent fiind obligatorie reţinerea la sursă a cotei de 10% impozit final.

Pentru veniturile obţinute în anul 2018 editurile vor reţine şi vărsa la bugetul de stat 10% impozit final în momentul când fac plata către traducător, iar acesta nu mai are nicio obligaţie declarativă pentru stabilirea impozitului datorat pentru anul 2018.

Pentru veniturile obţinute în anul 2017 obligaţiile fiscale rămân cele care erau în vigoare la data realizării veniturilor.

 • Dacă la momentul respectiv editura a reţinut anticipat 10 % (în loc de 16% cât era impozitul final în 2017), traducătorul trebuia să depună Declaraţia 200 privind veniturile realizate, până la data de 25 mai din anul următor. Actualmente Declaraţia 200 a fost comasată cu alte formulare în noua Declaraţie Unică 212 care trebuie depusă până la 15 iulie 2018 pentru regularizarea sumei reprezentînd impozitul final.
 • Dacă editura a reţinut deja la sursă 16% impozit final, traducătorul şi-a îndeplinit întru totul obligaţiile fiscale privind impozitul pe 2017.

 

CONTRIBUŢIILE SOCIALE (CAS pensie şi CASS sănătate):

Obligaţia de plată a contribuţiilor sociale se stabileşte în funcţie de atingerea unui anumit plafon de venituri reprezentînd 12 salarii minime brute (cuantum în vigoare la data declarării veniturilor). Salariul minim brut lunar este actualmente 1900 lei, deci plafonul anual este 22800 lei (brut total de minim 38000 lei – cota forfetară 40%).

Sunt scutiţi de obligaţia de a plăti contribuţii sociale traducătorii care sunt şi pensionari, precum şi cei care obţin simultan şi venituri din salarii.

CAS şi CASS se reţin la sursă (editura calculează, reţine şi să varsă la bugetul de stat contribuţiile sociale, iar traducătorul nu mai are nicio altă obligaţie declarativă) dacă:

  • traducătorul estimează că în 2018 va obţine de la o singură editură venituri peste plafon
  • traducătorul estimează că în 2018 va obţine venituri de la mai multe edituri, iar venitul estimat a fi încasat de la mai mult de o editură va fi egal cu sau mai mare decât plafonul. În acest caz, traducătorul va trebui să aleagă una dintre respectivele edituri care să îi calculeze şi să îi reţină la sursă contribuţiile sociale.

Desemnarea editurii respective se va face prin menţiune expresă în contractul de traducere. În contract vor mai trebui precizate:

 • venitul ales de traducător ca bază de calcul pentru CAS, care nu poate fi mai mică decât plafonul, deci: 25 % x 1900 x 12 luni = CAS de minim 5700 lei / an ………. maxim 25% din venitul anual efectiv obţinut
 • nivelul CASS care va fi reţinută cu ocazia fiecărei plăţi (dacă editura va achita veniturile în mai multe tranşe), până la concurenţa contribuţiei totale aferentă venitului precizat în contract. CASS se calculează la un venit anual fix egal cu plafonul , deci: 10% x 1900 lei x 12 luni = 2280 lei / an

CAS şi CASS nu se reţin la sursă dacă traducătorul estimează că va obţine venituri DDA de la una sau mai multe edituri, dar venitul net impozabil de la fiecare dintre acestea va fi sub plafon.

 • Dacă veniturile anuale estimate a fi încasate cumulat de la toate editurile nu vor depăşi plafonul, traducătorul nu are nicio obligaţie declarativă
 • Dacă estimează că veniturile anuale estimate a fi încasate cumulat de la toate editurile vor depăşi plafonul, traducătorul trebuie să depună DU 212 şi să achite contribuţiile sociale.
 • Chiar dacă nu este obligat (pentru că estimează că va încasa venituri sub plafon), traducătorul poate opta să achite contribuţii sociale prin depunerea Declaraţiei Unice 212, dacă doreşte să se asigure în sistemul public.

Cei care obţin venituri DPI devin asiguraţi în sistemul public de sănătate prin depunerea DU 212, chiar dacă nu au făcut încă nicio plată pt CASS (cf. OUG 18 2018 – ART. VI). Calitatea de asigurat se acordă, pentru o perioadă de 12 luni, începînd de la data depunerii DU 212 şi încetează dacă nu se depune o nouă declaraţie până la termenul prevăzut pentru perioada următoare.Puteţi verifica dacă sunteţi asiguraţi în sistemul public de sănătate aici.

Traducătorul are posibilitatea să depună una sau mai multe declaraţii rectificative, ori de câte ori este cazul, fie pentru că situaţia sa s-a modificat între timp (ex. încetare activitate), fie pentru că pe parcurs sau la finele anului constată că estimările iniţiale au fost greşite.

 • Dacă veniturile au fost estimate a nu depăşi plafonul, dar l-au depăşit, traducătorul trebuie să depună DU 212 în anul următor şi să achite diferenţa.
 • Dacă veniturile au fost estimate a depăşi plafonul, dar nu l-au depăşit, traducătorul nu datora CAS, dar dacă nici nu dorea să plătească de bună voie, CAS deja plătită nu i se restituie, ci se acumulează la fondul său de pensie.[/box]

Mai multe despre DECLARAŢIA UNICĂ 212

Vezi şi Calendarul obligaţiilor fiscale