Impozitarea veniturilor din drepturi de autor

Informații conform Codului Fiscal în vigoare

[Actualizare: 14.03.2019]

Veniturile din drepturi de autor (DDA) fac parte din categoria distinctă a veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală (DPI), beneficiînd de un regim fiscal special (nu mai fac parte din categoria veniturilor din activităţi independente).

Din veniturile DDA obținute în baza contractelor pentru traduceri, plătitorii de venituri (editurile) reţin la sursă impozitul şi, numai în anumite condiţii, contribuţiile de asigurări sociale.

Cotele obligaţiilor fiscale în vigoare sunt:
1. impozit pe venit 10%
2. contribuţia de asigurări sociale CAS (pt pensie) 25%
3. contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate CASS 10%
– în cazul DDA procentele se aplică la venitul net impozabil (brut total minus cota forfetară 40%)

IMPOZITUL PE VENIT:
În prezent este obligatorie reţinerea la sursă a cotei de 10% impozit final.

Editurile trebuie să reţină şi să verse la bugetul de stat 10% impozit final în momentul când fac plata către traducător, iar acesta nu mai are nicio obligaţie declarativă pentru stabilirea impozitului datorat.

CONTRIBUŢIILE SOCIALE (CAS pensie şi CASS sănătate):

Obligaţia de plată a contribuţiilor sociale se stabileşte în funcţie de atingerea unui anumit plafon de venituri reprezentînd 12 salarii minime brute (cuantum în vigoare la data declarării veniturilor). Salariul minim brut lunar a fost 1900 lei în 2018, deci plafonul anual pentru 2018 era 22800 lei (brut total de minim 38000 lei minus cota forfetară 40%).

Prin mărirea, de la 1 ianuarie 2019, a salariului minim brut lunar la 2080 lei, plafonul anual pentru veniturile DDA de la care devine obligatorie plata contribuțiilor este acum 24960 lei (brut total de minim 41600 lei minus cota forfetară 40%). 

Sunt scutiţi de obligaţia de a plăti contribuţii sociale traducătorii care sunt şi pensionari, precum şi cei care obţin simultan şi venituri din salarii.

CAS şi CASS se reţin la sursă (editura calculează, reţine şi să varsă la bugetul de stat contribuţiile sociale, iar traducătorul nu mai are nicio altă obligaţie declarativă) dacă:

  • traducătorul estimează că în anul curent va obţine de la o singură editură venituri peste plafon
  • traducătorul estimează că în anul curent va obţine venituri de la mai multe edituri, iar venitul estimat a fi încasat de la mai mult de o editură va fi egal cu sau mai mare decât plafonul. În acest caz, traducătorul va trebui să aleagă una dintre respectivele edituri care să îi calculeze şi să îi reţină la sursă contribuţiile sociale.

Desemnarea editurii respective se va face prin menţiune expresă în contractul de traducere. În contract vor mai trebui precizate:

 • venitul ales de traducător ca bază de calcul pentru CAS, care nu poate fi mai mică decât plafonul, deci: 25 % x 2080 x 12 luni = CAS de minim 6240 lei / an ………. maxim 25% din venitul anual efectiv obţinut în anul 2019
 • nivelul CASS care va fi reţinută cu ocazia fiecărei plăţi (dacă editura va achita veniturile în mai multe tranşe), până la concurenţa contribuţiei totale aferentă venitului precizat în contract. CASS se calculează la un venit anual fix egal cu plafonul, deci: 10% x 2080 lei x 12 luni = 2496 lei pentru anul 2019

CAS şi CASS nu se reţin la sursă dacă traducătorul estimează că va obţine venituri DDA de la una sau mai multe edituri, dar venitul net impozabil de la fiecare dintre acestea va fi sub plafon.

 • Dacă veniturile anuale estimate a fi încasate cumulat de la toate editurile nu vor depăşi plafonul, traducătorul nu are nicio obligaţie declarativă
 • Dacă estimează că veniturile anuale estimate a fi încasate cumulat de la toate editurile vor depăşi plafonul, traducătorul trebuie să depună Declarația Unică şi să achite contribuţiile sociale.
 • Chiar dacă nu este obligat (pentru că estimează că va încasa venituri sub plafon), traducătorul poate opta să achite contribuţii sociale prin depunerea Declaraţiei Unice, dacă doreşte să se asigure în sistemul public.

Cei care obţin venituri DPI devin asiguraţi în sistemul public de sănătate prin depunerea Declarației Unice, chiar dacă nu au făcut încă nicio plată pt CASS (cf. OUG 18 2018 – ART. VI). Calitatea de asigurat se acordă, pentru o perioadă de 12 luni, începînd de la data depunerii Declarației Unice şi încetează dacă nu se depune o nouă declaraţie până la termenul prevăzut pentru perioada următoare. Puteţi verifica dacă sunteţi asiguraţi în sistemul public de sănătate aici.

Traducătorul are posibilitatea să depună una sau mai multe declaraţii rectificative, ori de câte ori este cazul, fie pentru că situaţia sa s-a modificat între timp (ex. încetare activitate), fie pentru că pe parcurs sau la finele anului constată că estimările iniţiale au fost greşite.

 • Dacă veniturile au fost estimate a nu depăşi plafonul, dar l-au depăşit, traducătorul trebuie să depună Declarația Unică în anul următor şi să achite diferenţa.
 • Dacă veniturile au fost estimate a depăşi plafonul, dar nu l-au depăşit, traducătorul nu datora CAS, dar dacă nici nu dorea să plătească de bună voie, CAS deja plătită nu i se restituie, ci se acumulează la fondul său de pensie.[/box]

Începând cu 2019, termenul de depunere a Declaraţiei Unice este 15 martie 31 iulie 2019 inclusiv (definitivare an fiscal precedent și estimare an curent – termenul inițial, 15 martie, a fost prorogat cf. OUG 15 / 2019, publ. în M.O. Partea I nr. 204 / 14.03.2019). 

Descarcă Declarația Unică accesând Spațiul Privat Virtual (SPV), cu numele de utilizator și parola contului personal.

Vezi aici Instrucțiuni de creare a Spațiului Privat Virtual (video).

Începând din 2019, Declarația Unică se depune exclusiv online.

Vezi şi: Despre declarația unică 2019

Calendarul obligaţiilor fiscale 2019

O.U.G. Nr. 15 / 2019 (prorogarea termenelor de depunere a Declarației unice și a Formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”)

O.U.G. Nr. 18 / 2018

O.U.G. Nr. 25 / 2018

HG 937 / 2018 (stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la suma de 2080 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2019)