Drepturi ale traducătorilor

Cele şase porunci ale fair-play-ului în traducerea literară, adoptate de Adunarea Generală a CEATL pe 14 mai 2011.

1. Cedarea drepturilor – Cedarea drepturilor pentru folosirea traducerii ar trebui limitată în timp la o durată de maxim cinci ani. Va fi supusă restricţiilor şi duratei drepturilor cedate pentru opera originală. Fiecare drept cedat trebuie menţionat în contract.

2. Tarifele – Tariful pentru lucrarea contractată va fi echitabil şi-i va permite traducătorului să trăiască decent şi să producă o traducere de bună calitate literară.

3. Termene de plată – La semnarea contractului, traducătorul va primi un avans reprezentând cel puţin o treime din valoarea contractului. Restul se va plăti la predarea traducerii, cel târziu.

4. Obligaţia de publicare – Editura va publica traducerea în termenul stipulat în contract şi nu mai târziu de doi ani de la data predării manuscrisului.

5. Cotă-parte din profit – Traducătorul va primi o cotă-parte cinstită din profitul obţinut în urma exploatării operei sale, în orice formă ar avea loc aceasta, începând cu primul exemplar.

6. Numele traducătorului – În calitate de autor al traducerii, numele traducătorului va fi menţionat ori de câte ori este menţionat şi numele autorului originalului.

* * *

Declarația de la Quebec despre traducerea literară și traducători (2015) 

adoptată pe data de 15 octombrie 2015 cu ocazia celui de-al LXXXI-lea Congres PEN International:

1. Traducerea literară este o artă a pasiunii. Promovând valorile deschiderii, acționând pentru pace și libertate și împotriva injustiției, intoleranței și cenzurii, traducerea invită la un dialog cu lumea. 

2. Toate culturile sunt egale când vine vorba despre traducere. Unele culturi traduc din alegere liberă, altele traduc din nevoie. Traducerea este o cheie pentru protecția limbilor și culturilor.

3. Respectuoși față de autori și de textele originale, traducătorii sunt totuși creatori în întregul înțeles al cuvântului. Ei caută nu numai să reproducă o lucrare literară într-o altă limbă dar și să o dinamizeze, să-i lărgească prezența în lume. Traducătorii nu sunt simpli mesageri : deși vorbesc pentru alții, vocile lor sunt deasemenea vocile lor proprii. În particular, ei acționează în favoarea diversității culturale prin loialitatea față de autori marginalizați, față de anumite stiluri literare și grupuri sociale.

4. Drepturile traducătorilor trebuie să fie protejate. Guverne, editori, media, angajatori – toți trebuie să respecte statutul și nevoile traducătorilor, să pună în valoare numele lor și să asigure o remunerație echitabilă ca și condiții de lucru corecte – în toate formele de publicare în print sau online.

5. Siguranța fizică și libertatea de expresie a traducătorilor trebuie să fie garantată oriunde și oricând.

6. În calitate de creatori literari cu îndemânări și cunoștințe specifice, traducătorilor trebuie să li se arate respect și să fie consultați în toate chestiunile legate de munca lor. Traducerile aparțin celor care le-au creat.

(c) PEN Romania