Legea nr. 8 / 1996 privind DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE, ult. mod. 2015

Legea nr. 77 / 08.04.1998 pentru aderarea Romaniei la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886, rev. Paris 1971, ult. mod. 1979

UNESCOUniversal Copyright Convention, as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI, Paris, 24 July 1971

UNESCO General ConferenceRecommendation on the Legal Protection of Translators and Translations and the Practical Means to improve the Status of Translators, Nairobi, 1976

UNESCO General ConferenceRecommendation concerning the Status of the Artist, Belgrade, 1980

Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992

World Intellectual Property OrganizationWIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK, Switzerland, 2004

World Intellectual Property OrganizationUNDERSTANDING COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

DIRECTIVA 2004/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală