Recomandări contractuale

Promovînd principiile eticii în relaţiile contractuale din domeniul traducerii de carte,
afirmînd necesitatea încheierii unor acorduri echitabile de colaborare între edituri şi traducători pentru protejarea intereselor legitime ale ambelor părţi,
susţinînd respectarea legislaţiei drepturilor de autor
şi
în acord cu bunele practici promovate de organizaţiile de profil europene şi internaţionale,
ARTLIT a elaborat următoarele

RECOMANDĂRI PRIVIND CONTRACTELE de cesiune a drepturilor de autor

ÎNCHEIATE ÎNTRE TRADUCĂTORI ŞI EDITURI:

1. Durata cesiunii să fie de maxim 5 ani, exclusiv pentru ediţia tipărită pe hârtie şi tirajul precizat în contract (ca număr minim-maxim de exemplare).

– Prelungirea duratei cesiunii şi / sau publicarea traducerii în alte formate să facă eventual obiectul unor contracte separate.

2. Numele (pseudonimul) traducătorului să fie menţionat pe pagina de gardă a traducerii tipărite pe hârtie (sau la loc vizibil pentru cele publicate în format digital).

3. Contractul să menţioneze datele de identificare fiscală şi contact atât pentru traducător, cât şi pentru editură (nume, adresă, CUI, CIF/CNP, telefon, e-mail etc.).

4. Penalităţile pentru întârzierea predării traducerii să fie egale cu cele pentru întârzierea plăţii.

5. Termenul de plată să fie calculat de la data predării traducerii (şi să NU depindă de publicarea acesteia).

– Traducătorul să condiţioneze predarea traducerii de primirea contractului semnat de ambele părţi.

– Contractul să menţioneze modalitatea de predare a traducerii (de exemplu fişier anexat unui mesaj e-mail).

6. Sumele agreate în euro să fie achitate la cursul BNR valabil în data efectuării plăţii.

7. Evaluarea calităţii / conformităţii traducerii să se facă în maxim 30 de zile de la predarea acesteia.

8. Onorariul traducătorului să fie achitat sub forma unui avans (30% din total estimat), iar diferenţa – în maxim 30 zile de la predare.

– Traducătorul să primească gratuit 10 exemplare ale traducerii publicate pe suport de hârtie.

9. Calcularea onorariului traducătorului să se stabilească în funcţie de pagina de autor avînd maxim 2000 de caractere INCLUSIV spaţiile.

10. În situaţiile în care tariful stabilit este net, contractul să precizeze obligaţia editurii de reține la sursă și de a vărsa la bugetul de stat impozitul de 10% din suma brută totală rezultată, înainte de achitarea onorariului către traducător, precum și dreptul acestuia de a primi dovada plății / o adeverință cu suma achitată.

Aceste recomandări au fost elaborate cu bună credinţă, ţinînd seama de situaţiile concrete întâlnite în practică şi de legislaţia în vigoare la momentul redactării. În funcţie de schimbările care intervin în domeniu, pot fi operate modificări. Vă rugăm verificaţi periodic actualizarea informaţiilor.