Situaţie curentă

Profesie > Situaţie curentă

Piaţa editorială din România este susţinută masiv în ultimii ani de publicarea şi vânzarea traducerilor de lucrări din toate sferele de interes, însă domeniul traducerilor literare a rămas în continuare fragmentat, dezorganizat, parazitat de amatorism. În ciuda interesului crescând manifestat de importante categorii de cititori (cu deosebire în mediul online) şi a măsurilor fiscale recente pentru susţinerea vânzărilor de carte, în România tarifele pentru traducerea literară sunt în medie de până la zece ori mai mici faţă de cele din alte ţări europene. Chiar şi aşa, traducătorii români îşi încasează onorariile pentru cărţile traduse cu mari întârzieri, iar alteori – deloc.

Unele dintre neregulile semnalate de traducători în contractele cu editurile contravin prevederilor legislaţiei dreptului de autor în vigoare. De regulă, contractele de editare sunt ne-negociabile, tarifele şi condiţiile de colaborare sunt impuse de edituri şi multe cărţi sunt traduse de cei care nu trăiesc din această activitate, fiind nevoiţi să îşi asigure alte surse de venit. Condiţiile necorespunzătoare de lucru şi remunerare au făcut ca domeniul să fie parazitat de amatorism, în branşă pătrunzînd persoane fără pregătire şi fără interes pentru domeniile în care traduc. Numeroase edituri acuză calitatea slabă a traducerilor, deşi adesea aleg să colaboreze cu persoane fără specializare în domeniu.

Sondajul „Profilul, condiţiile de lucru şi aşteptările traducătorilor literari din România” (2016) oferă câteva repere asupra situaţiei actuale, vizînd aspecte precum forma de desfăşurare a activităţii de traduceri şi activităţile conexe desfăşurate pentru completarea veniturilor, modalităţile de dobândire şi perfecţionare a competenţelor, particularităţile colaborării cu editurile, nerespectarea prevederilor legislaţiei dreptului de autor sau nivelul tarifar – aspecte menite să încurajeze şi să susţină schimbul de opinii între toţi cei interesaţi de identificarea posibilităţilor de optimizare a domeniului traducerilor literare.