+ traduceri din română în engleză

Joaca preferată [The Favourite Game], de Leonard Cohen, editura Polirom, 300 p, 2003

Joaca preferată. Frumoşii învinşi [The Favourite Game/Beautiful Losers], de Leonard Cohen, editura Polirom, 496 p, 2008
[traducere în colaborare cu Liviu Bleoca]

Grand Bazar România sau Călător străin updated, de Mike Ormsby, editura Compania, 260 p, 2012

Falimentarea naturii. Negarea limitelor planetei, de Anders Wijkman şi Johan Rockström, editura Compania, 320 p, 2013

Consultanţă pentru traducerea piesei de teatru Pentru că pot [Because He Can], de Arthur Kopit, regia Alexandru Mâzgăreanu, traducere de Mihaela Michailov, teatrul Odeon, 2011